Nomisma Asset Management

Nomisma Asset Management je registrována u České národní banky a provádí správu majetku způsobem srovnatelným s obhospodařováním investičních fondů podle § 15 zákona č. 240/2013 sb. o investičních společnostech a investičních fondech (ZISIF). Nomisma Asset Management nepodléhá dohledu ČNB.

Naše služby jsou privátní a nejsou určeny veřejnosti. Pro více informací o možnostech spolupráce můžete využít kontakty níže.

Lepší než budoucnost předvídat, je vytvořit ji.

Kde nás najdete